INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování daňových nerezidentů 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.1.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Magdaléna Vyškovská 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Po základním výkladu týkajícím se určení daňové rezidence zaměstnanců a zdanění příjmů za práci v České republice bude část výkladu bude věnována různým situacím daňových nerezidentů, se kterými se mohou zaměstnavatelé setkat, a to včetně zahraničních home-office zaměstnanců z pohledu zdanění. V závěru semináře bude s ohledem na odlišná pravidla krátce zmíněna i problematika pojištění v situacích s mezinárodním prvkem.

Seminář se zaměří především na roční zúčtování u daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novelách zákona o daních z příjmů. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

Program semináře:

 • jak se určí daňová rezidence zaměstnance, jak a kdy ji prověřit
 • zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice
 • daňový přístup k dočasné práci z domova v zahraničí a dopady na zdanění daňových nerezidentů
 • zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne)
 • zdanění uprchlíků z Ukrajiny
 • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti
 • pravidla pro odvody pojistného do zahraničního systému, formulář A1
 • nároky na položky snižující základ daně a slevy na dani u daňových nerezidentů, kdy ano, kdy ne
 • roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů, kdy lze roční zúčtování provést, kdy provést nelze, jaké podklady má zaměstnanec předložit, kdy má povinnost podat přiznání k dani z příjmů v ČR
 • praktické příklady
 • roční vyúčtování
 • související povinnosti, pravidla a odlišnosti z hlediska sociálního zabezpečení (pravidla Evropské unie, obecná pravidla, rámcová dohoda na teleworking)