INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování daňových nerezidentů 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.2.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Magdaléna Vyškovská 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři bude vyloženo, jak určit daňovou rezidenci a kdy podléhají u daňových nerezidentů příjmy zdanění v České republice. Zaobírat se bude i zahraničním home-office zaměstnanců z pohledu zdanění. Krátce bude zmíněna i problematika pojištění v situacích s mezinárodním prvkem.

Hlavní přínos semináře je vědět, za jakých podmínek a u jakých příjmů se provádí roční zúčtování daňových nerezidentů. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

Program semináře:

  • Jak se určí daňová rezidence zaměstnance, jak a kdy ji prověřit
  • Zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice
  • Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí a dopady na zdanění daňových nerezidentů
  • Zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne)
  • Zdanění uprchlíků z Ukrajiny
  • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti
  • Pravidla pro odvody pojistného do zahraničního systému, formulář A1
  • Nároky na položky snižující základ daně a slevy na dani u daňových nerezidentů, kdy ano, kdy ne
  • Roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů, kdy lze roční zúčtování provést, kdy provést nelze, jaké podklady má zaměstnanec předložit, kdy má povinnost podat přiznání k dani z příjmů v ČR
  • Roční vyúčtování