INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 10.10., NYNÍ 17.10.)
17.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Vlastimil Musil 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb.

Program semináře:

 • Dopravní nehoda ve smyslu § 47 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu).
  • Znaky dopravní nehody.
  • Povinnosti řidiče a účastníků dopravní nehody při účasti na dopravní nehodě ve smyslu § 47 zákona o silničním provozu. Na praktických příkladech bude vysvětleno, kdy stačí k vyřešení dopravní nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě a v jakých případech jsou povinni účastníci dopravní nehody povinni oznámit dopravní nehodu policii.
 • Příčiny dopravních nehod a jejich zkoumání
  • Dopravní nehoda způsobená nesprávným způsobem jízdy v jízdních pruzích – porušení § 11 a § 12 odst. 5 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda mezi osobním vozidlem a vozidlem městské hromadné dopravy; porušení § 15 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda při objíždění vozidla, objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích nebo chodce; porušení § 16 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda při předjíždění jiného vozidla; porušení § 17 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda způsobená nepřiměřenou rychlostí vzhledem ke stavu a povaze vozovky; porušení § 18 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda způsobená nedodržením bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly; porušení § 19 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda s předjíždějícím řidičem při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci; porušení § 17 v kombinaci s § 21 odst. 1 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda řidiče při odbočování vlevo; porušení § 21 odst. 5 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda řidiče odbočujícího vpravo; § porušení § 21 odst. 6 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda při jízdě v křižovatce – nedání přednosti v jízdě; § 22 odst. 1 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda při projíždění křižovatkou bez stanovení přednosti v jízdě – porušení pravidla pravé ruky; § porušení § 22 odst. 2 zákona o silničním provozu.
 • Podklady a důkazy k projednání dopravní nehody.
  • Znalecký posudek, jeho povinné náležitosti a základní otázky, které musí být soudnímu znalci položeny.
  • Svědecká výpověď.
  • Důkaz listinou – protokol o nehodě v silničním provozu.
  • Úřední záznam o podání vysvětlení účastníka dopravní nehody.
  • Fotodokumentace dopravní nehody.
  • Videozáznam o průběhu dopravní nehody.
 • Dopravní nehoda při které je jinému ublíženo na zdraví.
  • Znaky dopravní nehody a podmínky k projednání dopravní nehody.
 • Rozhodnutí o dopravní nehodě v přestupkovém řízení a náhrada škody.
 • Otázky a odpovědi