V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Průřez změn a doplnění ve mzdách pro rok 2020, připravované novinky pro rok 2021, upozornění na častá pochybení zaměstnavatelů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Bc. Elena Vontorková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.11.2020
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Bc. Elena Vontorková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na školení budete seznámení se změnami Zákoníku práce vyvolaných jeho velkou novelou, především pak novým způsobem výpočtu dovolené od 1. 1. 2021.

Seminář je určen pro podnikatelé, zaměstnavatelé, účetní a ostatní osoby, zabývající se a účtováním mezd a personální oblasti.

Program semináře:

 • Novela Zákoníku práce s dělenou účinnosti
  • k 30. 7. 2020 – změna v doručování písemností, vysílání zaměstnanců do zahraničí, převod práv a povinností, ostatní změny – změny při vystavování zápočtového listu, změny při výpočtu průměrného výdělku
  • k 1. 1. 2021 – DOVOLENÁ – nový způsob výpočtu nároku na dovolenou – komplexní průvodce, krácení dovolené, převod dovolené z rou 2020, neomluvená absence a dopad na nárok na dovolenou, s praktickými příklady, Sdílené pracovní místo – účel, podmínky, jak pomůže pracovnímu trhu a jak může pomoci zaměstnancům a zaměstnavatelům? Převod práv a povinností při fúzích či změně činnosti
  • pracovní volno na sportovní tábory
 •  EXEKUCE, INSOLVENCE - změny výpočtu srážek od 1.4. a od 1. 7. 2020
 • Zaměstnavatel v době koronavírové – zápočet OŠ pro nárok na dovolenou, program ANTIVIRUS – chyby v uplatňování nároku, ohled na min. VZ, prominutí pojistného zaměstnavatele, podmínky snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení, aj. upozornění na chyby zaměstnavatelů.
  Možnosti ukončení pracovního poměru u osob v ochranné lhůtě
 • Výpočet průměrného výdělku – s ohledem na vystavování Potvrzení pro ÚP
 • Sociální pojištění – sazby pojistného, Program Antivirus A, B, a C. Možnosti uplatnění a upozornění na chyby zaměstnavatelů
 • Zdravotní pojištění – sazby pojistného, dodržování minimální VZ, vč. výjimek, povinnosti zaměstnavatelů, kooperace zaměstnavatelů při uplatňování výjimek
 • Dotazy, diskuse

Součástí semináře jsou praktické příklady a rozsáhlý materiál.

Další informace o připravovaných změnách jsou závislé na průběhu legislativního procesu.