INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel – webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.11.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Jana Kovačová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se zabývají danou problematikou.

Cílem webináře je účastníky seznámit se skutkovými podstatami přestupků na úseku OP, CD a EO ve vztahu k jednotlivým korespondujícím pasážím předmětných zákonů, vyložit základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění, jak je stanoví zákon o přestupcích a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony. Dále budou účastníci v rámci přednášky seznámení v nejzákladnější rovině s informacemi vztahujícími se k oznamování přestupku, úkony před zahájením řízení (podání vysvětlení, odložení věci), zahájení přestupkového řízení, zastavení tohoto řízení, rozhodnutí o přestupku. S ohledem na skutečnost, že podstatná část přestupků spáchaných na úseku OP, CD a EO je projednávána v blokovém, často pak i příkazním řízení, bude v rámci přednášky proveden výklad i těchto způsobů projednávání.

Program webináře:

  • Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
  • Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku – formální (obsahové a typové) a materiální, podrobněji o zavinění a úmyslu, charakteristika přestupků trvajících, opakujících se, hromadných, pokus o přestupek.
  • Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení, spolupachatelství, správní tresty, ukládání správních trestů, zánik odpovědnosti za přestupky, promlčecí doba, její stavení a přerušení.
  • Procesní stránka přestupkového řízení – oznámení o přestupku, odložení, předání věci, zahájení řízení, projednávání přestupku, speciální ustanovení o projednávání přestupků mladistvými pachateli, správní tresty, rozhodnutí o přestupku, příkaz, příkaz na místě 
  • Přestupky na úseku občanských průkazů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Přestupky na úseku cestovních dokladů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Přestupky na úseku evidence obyvatel – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Diskuze a zodpovězení dotazů