INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.10.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Jana Kovačová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.10.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Jana Kovačová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je účastníky seznámit se skutkovými podstatami přestupků na úseku OP, CD a EO ve vztahu k jednotlivým korespondujícím pasážím předmětných zákonů, vyložit základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění, jak je stanoví zákon o přestupcích a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony. Dále budou účastníci v rámci přednášky seznámení v nejzákladnější rovině s informacemi vztahujícími se k oznamování přestupku, úkony před zahájením řízení (podání vysvětlení, odložení věci), zahájení přestupkového řízení, zastavení tohoto řízení, rozhodnutí o přestupku. S ohledem na skutečnost, že podstatná část přestupků spáchaných na úseku OP, CD a EO je projednávána v blokovém, často pak i příkazním řízení, bude v rámci přednášky proveden výklad i těchto způsobů projednávání.

Seminář je určen úředníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, kterým příslušní projednávat přestupky na úseku OP, CD a EO.

Program semináře:

  • Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
  • Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku – formální (obsahové a typové) a materiální, podrobněji o zavinění a úmyslu, charakteristika přestupků trvajících, opakujících se, hromadných, pokus o přestupek.
  • Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení, spolupachatelství, správní tresty, ukládání správních trestů, zánik odpovědnosti za přestupky, promlčecí doba, její stavení a přerušení.
  • Procesní stránka přestupkového řízení – oznámení o přestupku, odložení, předání věci, zahájení řízení, projednávání přestupku, speciální ustanovení o projednávání přestupků mladistvými pachateli, správní tresty, rozhodnutí o přestupku, příkaz, příkaz na místě 
  • Přestupky na úseku občanských průkazů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Přestupky na úseku cestovních dokladů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Přestupky na úseku evidence obyvatel – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Diskuze a zodpovězení dotazů