V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Právní a psychologické praktikum pro úředníky obcí a měst

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.3.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Posluchači budou seznámeni s právními předpisy vztahujícími se k práci na úřadě, dále s informacemi o instituci, se základními pravidly správné komunikace a se zásadami jednání v rámci vztahů v jedné instituci.

Posluchači budou seznámeni s právními předpisy vztahujícími se k práci na úřadě, dále s informacemi o instituci, se základními pravidly správné komunikace a se zásadami jednání v rámci vztahů v jedné instituci. Vzdělávací kurz je určen zvláště pro nové úředníky obce – seminář navazuje na vstupní vzdělávání úředníků.

Program semináře:

 • Základní právní předpisy
  • Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce úředníka
  • Zákon o obcích
  • Zákon o úřednících
 • Informace o úřadu jako instituci
  • Vnitřní členění úřadu a kompetence v úřadu
  • Organizační řád
  • Pracovní řád
  • Další vnitřní předpisy úřadu
 • Personální oblast 
  • Předávací protokoly
  • Pracovní smlouva
  • Platový výměr a další
 • Komunikace
  • Komunikace a komunikační dovednost
  • Umění vedení rozhovoru
 • Doplňující údaje k pracovní pozici úředníka
  • Faktory ovlivňující pracovní výkon
  • Řízení vlastního pracovního času
 • Řešení konkrétních problémů na pracovišti
  • Ve vztahu k nadřízenému a kolegům
  • Ve vztahu ke klientům
 • Závěr – dotazy a diskuze