V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákoník práce 2021 – zhodnocení dopadů novelizace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.3.2021
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Vladimír Černý 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem semináře je prakticky analyzovat přijaté změny zákoníku práce od roku 2021. Na praktických výpočtech si ukázat určování nároku na dovolenou ve vztahu ke stanovené týdenní pracovní době zaměstnance a jeho rozvržení pracovní doby.

Program webináře:

  • Důvody novelizace zákoníku práce  a připravované změny od letošního roku a výhled změn v roce 2022
  • Pracovní doba a její rozvrhování z pohledu určování nároků na dovolenou od roku 2021
  • Praktický výklad s  výpočty nároku na dovolenou 2021- dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené, dodatková dovolená, délka dovolené při změně délky stanovené týdenní pracovní doby, zaokrouhlování dovolené, převody dovolené do následujícího kalendářního roku, dovolená a překážky v práci, čerpání dovolené ve svátek, krácení dovolené za neomluvenou směnu nebo její část
  • Náhrady nemajetkové újmy zaměstnancům a osobám blízkým od 2021 ve vztahu k výkonu práce u zaměstnavatele
  • Závěr