V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracovní cesty a cestovní náhrady

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.1.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Karel Janoušek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.2.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Karel Janoušek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pracovníkům v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, fyzickým osobám-podnikatelům i pracovníkům kontrolních orgánů, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest, služebních cest a cestovních náhrad vč. jejich daňového uplatnění, a to od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad, vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem, až po vnitřní či vnější kontrolu.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech doloženy základní principy a postupy uvedené oblasti, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Program semináře:

 • Co je a co není pracovní cesta, služební cesta,
 • Komu a kdy cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout,
 • Financování cestovních náhrad z vnějších zdrojů (ESF, dotace, granty),
 • Cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • Náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu,
 • Cestovní výdaje v jiných právních vztazích,
 • Podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • Podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • Zkrácení, prodloužení, přerušení pracovní cesty,
 • Prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné),
 • Vliv bezplatně poskytnutého jídla, menu stravenek, stravy za sníženou úhradu,
 • Používání soukromých vozidel,
 • Postup v případech, které zákoník práce neřeší, zvláštnosti při cestách letadly,
 • Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování,
 • Používání firemních a soukromých platebních karet,
 • Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • Vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace,
 • Možné způsoby snížení administrativy,
 • Daňové souvislosti,
 • Diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.