V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení v roce 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.5.2021
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
JUDr. František Vlasák 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Účelem webináře je seznámit posluchače se současným stavem v oblastech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení s důrazem na to, které z přijatých změn a výkladů jsou trvalého charakteru a rovněž s připravovanými změnami, k nimž by mělo dojít v dalším průběhu roku 2021.

Zaměstnavatel má v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení celou řadu povinností. Změny právní úpravy a její výklady, často i zásadní povahy, provedené v roce 2020 a 2021, ať už souvisely s probíhající epidemií koronaviru, či nikoli, změnily jak okruh těchto povinností, tak i způsob plnění některých z nich.

Přednášející je zkušený lektor s dlouhodobou praxí, autor odborných publikací a článků týkajících se této problematiky.

Program webináře:

 • Ohlašovací povinnosti
  • ohlašování zaměstnavatele
  • přihlašování a odhlašování zaměstnance
  • elektronizace oznámení
 • Povinnosti v oblasti dávek nemocenského pojištění
  • elektronická neschopenka
  • žádosti o ostatní dávky
  • podklady pro výpočet dávek
  • oznamování dalších skutečností
  • způsob předávání
 • Evidenční povinnosti
  • vedení evidence o zaměstnancích
  • uschovávání dokladů
 • Povinnost placení pojistného na sociální zabezpečení
  • poplatníci a plátci pojistného
  • vyměřovací základ
  • sazby pojistného
  • odvod pojistného
  • vykazování pojistného
  • další povinnosti v pojistném
 • Další povinnosti zaměstnavatele
  • oznamování skutečností
  • kontrola činnosti zaměstnavatele
 • Připravovaná opatření
 • Diskuse, různé