INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.6.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Olga Sloupová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je zlepšení úrovně výkonu na úseku pokladních činností a prohloubení znalostí nutných k výkonu pokladních operací, třídění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby a náležitostmi pokladních dokladů. Výklad bude doplněn praktickými příklady.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří vykonávají pokladní činnost (pokladníka) a úředníkům provádějícím finanční kontrolu.

Program webináře:

  • Přehled platné legislativy pro rok 2023, vybraná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 11 odst. 1a), § 33a) v platném znění, DPH, NOZ, Zákoníku práce a dalších právních předpisů týkajících se pokladních dokladů.
  • Základní pravidla vedení pokladní hotovosti a cenin.
  • Výklad rozpočtové skladby z hlediska odpovědnostního, druhového, odvětvového, konsolidačního, zdrojového, programového, účelového, strukturního, transferového a doplňkového třídění rozpočtové skladby a hlavní změny v roce 2023.
  • Příjmové pokladní a výdajové pokladní doklady.
  • Náležitosti pokladních dokladů dle zákona o účetnictví.
  • Odpovědnost pokladních – inventarizace pokladny a cenin dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci a vyhlášky č. 372/2015 Sb., o archivaci daňových dokladů.
  • Cestovní náhrady, stravné.
  • Řídící finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – předběžná, průběžná a následná kontrola.
  • Upozornění na časté chyby v pokladní činnosti.
  • Diskuze, odpovědi na dotazy.