INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.9.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Olga Sloupová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky a pracovníky územních samosprávných celků, kteří vykonávají pokladní činnost s pokladními operacemi, třídění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby a náležitostmi pokladních dokladů. Seminář je určen pro úředníky a členy finančních výborů

Program semináře:

  • Seznámení se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 11 odst. 1a), § 33a) v platném znění.
  • Základní pravidla vedení pokladní hotovosti a cenin.
  • Výklad rozpočtové skladby z hlediska odpovědnostního, druhového, odvětvového, konsolidačního, zdrojového, programového, účelového, strukturního, transferového a doplňkového třídění rozpočtové skladby a hlavní změny v příslušném kalendářním roce.
  • Příjmové pokladní a výdajové pokladní doklady.
  • Náležitosti pokladních dokladů.
  • Odpovědnost pokladních – inventarizace pokladny.
  • Řídící finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – předběžná, průběžná a následná kontrola.
  • Upozornění na časté chyby v pokladní činnosti.
  • Diskuze, odpovědi na dotazy.