Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 10. května 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.5.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.5.2020
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
26.5.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (neboli GDPR) přineslo pro každého správce osobních údajů nové povinnosti. GDPR je nicméně normou obecnou, pro kterou v mnoha oblastech chybí detailní popis a specifická pravidla, řada postupů je ponechána na samotných správcích, což s sebou přináší často mylné interpretace a výklady.

Mezi již zmíněné správce patří bez výjimky každá právnická osoba, která zaměstnává i jediného zaměstnance – takový správce ze zákona prostě osobní údaje zaměstnanců zpracovávat musí. Cílem semináře je poskytnutí přehledu o této normě v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů. Část semináře bude také věnována problematice sledování zaměstnanců prostřednictvím moderních technologií.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců
  • právní úprava v ČR
  • povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s GDPR
  • základní principy zpracování osobních údajů
  • informační povinnost vůči zaměstnancům
  • souhlas zaměstnanců (kandidátů) a další právní tituly zpracování
 •  Práva zaměstnanců (kandidátů či dalších subjektů údajů)
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo být zapomenut
  • povinnost zabezpečit ochranu osobních údajů
  • podmínky spolupráce se zpracovateli údajů
  • identifikace zpracovatele
  • společní správci
 • Analýza praktických případů
  • nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení)
  • vedení osobního spisu
  • zpracování údajů zaměstnanců pro vedení personálně-mzdové agendy
  • použití fotografií zaměstnanců mimo osobní spis
  • předávání osobních údajů do zahraničí, zejména mateřské společnosti zaměstnavatele
  • uchovávání osobních údajů po ukončení pracovněprávního vztahu
  • monitoring zaměstnanců – prostřednictvím sociálních sítí, kamerových systémů se záznamem na pracovišti, v souvislosti s evidencí pracovní doby, pomocí sledovacích systémů GPS, elektronické pošty, telefonu a mobilních zařízení
  • monitoring v případě práce na dálku
 • Závěr a diskuse

Lektorka je autorkou publikovaných článků v oblasti ochrany osobních údajů (např. u vydavatelství Verlag Dashofer).