INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.10.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Kateřina Křečková 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou správy hřbitova v praxi, konkrétně s vypořádáním se s opuštěností smluv a náhrobků dle NOZ.  Rozebrána bude zejména problematika nového cenového výměru Ministerstva financí, kontrola cenotvorby, vedení evidencí, opuštěnost nájemních smluv a příslušenství hrobů a dalších záležitostí.

Program semináře:

  • Zákon o pohřebnictví - přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti
  • Vedení evidence v oblasti pohřebnictví, řád hřbitova - vázaná kniha vs. el. programy
  • Jak na opuštěné hroby a zařízení hrobových míst podle nového občanského zákoníku.
  • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi
  • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech
  • Vybraná problematika řádů pohřebišť
  • Právní předpisy pro oblast cen
  • Stanovení cen a mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány
  • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe