INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.1.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Lenka Dufková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních.

Program webináře:

  • Obecné principy odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • Výklad jednotlivých ustanovení platových předpisů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a změny od 1. 1. 2024
    • část šestá zákoníku práce (minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, obligatorní a fakultativní  složky platu)
    • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (započitatelná praxe, kvalifikační předpoklady, stupnice platových tarifů)
  • Zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platových tříd podle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě)
  • Analytická metoda hodnocení prací
  • Změny v úpravě odměny z dohody při využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnavatele odměňujícího platem
  • Další otázky související s odměňováním zaměstnanců platem (průměrný výdělek, splatnost a výplata platu)