INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.11.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuální úpravou práva nemovitostí ve vazbě na povinnosti obcí, jakožto řádných hospodářů. Webinář bude zaměřen na praktické potřeby samospráv při řešení některých výkladových nejasností právních předpisů, a to v konfrontaci s běžnou praxí. Výklad se dotkne i vztahu obcí s katastrálními úřady při výkonu státní správy a dále režimu smluvního jednání podle zákona o registru smluv. Aktuální problematiku zahrnuje i výklad o právní limitaci spolupráce obcí s developery. Výklad bude doplněn praktickými příklady, včetně relevantní judikatury.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří se danou problematikou zabývají.

Program webináře:

  • Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství. Právní režim staveb
  • Obsahová pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  • Procedurální pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  • Obce a katastr nemovitostí
  • Obec a převod vlastnického práva k věci nemovité
  • Obec a právo stavby
  • Obec a užívací vztahy k věcem nemovitým
  • Vztahy obcí s developery
  • Dispozice s nemovitostmi a registr smluv
  • Diskuse, odpovědi na dotazy