INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obec a voda

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.11.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Jana Zmeškalová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro úředníky ÚSC zabývající se výkonem správních činností v oblasti ochrany vod a správou či provozováním vodních děl ve vlastnictví obce z hlediska samosprávy i výkonu přenesené působnosti v ochraně vod.

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů včetně aplikace znalostí do praxe. Dále také s právním stavem vodních děl ve vlastnictví obcí, s kvalitním a odborným výkonem přenesené působnosti obcí v oblasti vod, a také kvalifikovanou službou veřejnosti.

Program semináře:

 • Seznámení se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Seznámení se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Vodní díla (právní stav, dokumentace, povolení atd.)
 • Práva a povinnosti vlastníků vodních děl
 • Obec vlastníkem studny
 • Obec vlastníkem vodovodu
 • Obec vlastníkem kanalizace
 • Obec vlastníkem čistírny odpadních vod
 • Obec vlastníkem vodní nádrže
 • Jiné vztahy obcí k vodním dílům
  • uživatelský
  • nájemní
  • účastník řízení
  • dotace
 • Diskuze