INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obec a nájemné z bytů, úhrady za služby, včetně problematiky neplatičů a novely zák. 67/2013 Sb. - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
25.6.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je nabídnout řešení k problematice nájemného a dlužnickou agendou Výklad bude doplněn mnohými praktickými příklady, včetně relevantní judikatury. Aktuálně bude do výkladu zařazena i novela zákona č. 67/2013 Sb. o službách spojených s užíváním bytu, do kterého byla transponována směrnice EU o energetické účinnosti.

Cílovou skupinou jsou úředníci ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se zabývají danou problematikou.

Program webináře:

 • Určení nájemného při nájmu bytu a domu
 • Změny výše nájemného v průběhu trvání nájmu
 • Možnosti jednostranného zvýšení či snížení nájemného
 • Důsledek investice do bytového fondu na výši nájemného
 • Nároky na slevy z nájemného
 • Určení záloh za služby spojené s užíváním bytu a jejich změn
 • Způsoby rozúčtování záloh za služby
 • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu
 • Novela zákona č. 67/2013 Sb. o službách – transpozice směrnice EU o energetické účinnosti
 • Vymáhání dluhů od nájemců bytů
 • Judikatura a aktuální legislativní vývoj