Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novelizace zákoníku práce a aktuální otázky pracovněprávní praxe 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.5.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Martin Vališ 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen personalistům, HR manažerům, mzdovým účetním. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální podobu pracovního práva a aktuální změny ke dni konání semináře.

Program semináře:

 • Aktuální stav návrhu novely zákoníku práce a dopady do podnikové praxe
  • Změny v oblasti dovolené
  • Sdílené pracovní místo
  • Skloubení rodinného a pracovního života
  • Návrat zaměstnankyně z mateřské nebo rodičovské dovolené
  • Změny v oblasti doručování písemností
  • Fúze společností a přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích
  • Úpravy nemajetkové újmy na zdraví vzniklé pracovním úrazem a nemocí z povolání
  • Dočasné vyslání zaměstnanců v rámci EU podle nové evropské směrnice
 • Vybrané otázky vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, mzdová ujednání
 • Vybrané otázky skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená
 • Zpracování osobních údajů - aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem (stručný exkurz)
 • Diskuze, řešení praktických příkladů