INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
31.5.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s problematikou soukromoprávních omezení vlastnického práva k nemovitým věcem (pozemkům a stavbám) v poměrech právní úpravy občanského zákoníku. Nejde jen o úpravu tzv. sousedských práv, ale i právní možnosti zajištění přístupu na pozemek či ke stavbě, práva a povinnosti spojené se sousedskými imisemi či o problematiku hranic mezi pozemky. To vše se zaměřením na praktická řešení v poměrech obcí a statutárních měst.

Program webináře:

 • Zařazení úpravy omezení vlastnického práva v občanském zákoníku.
 • Imise přímé a nepřímé. Absolutní zákaz nebo přihlížení k místním poměrům. Zákonná dovolenost některých imisí.
 • Movité věci na cizím pozemku a práva k nim.
 • Omezení pro umisťování stromů u hranice pozemku.
 • Přerosty a podrosty stromů a rostlin, vlastnictví jejich plodů.
 • Omezení pro terénní úpravy pozemku ve vztahu k sousednímu pozemku.
 • Nucená opatření proti vodě, sněhu a ledu ve vztahu k sousednímu pozemku.
 • Stavby u hranice pozemku.
 • Oprávněné jednorázové vstupy na sousední pozemek.
 • Stabilita hranic mezi pozemky, rozhrady a žaloba na určení hranice pozemku. Přestavek a oprávněné užívání cizího prostoru.
 • Zajištění přístupu k pozemku anebo ke stavbě. Právní možnosti a jejich význam. Nezbytná cesta a její případné zřízení soudem (kdy lze a kdy nikoliv) a jaká jsou práva a povinnosti z nezbytné cesty.