INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náhrady cestovních výdajů v právní úpravě pro rok 2019 a 2020 - NOVINKY A ZMĚNY

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.1.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Helena Ludvíková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem kurzu je poskytnout podrobné komplexní informace týkající se náhrad cestovních výdajů.

Program semináře:

 • Výklad právní úpravy v zákoníku práce a souvisejících předpisech:
  • Základní principy v zákoníku práce v oblasti cest. náhrad,vazba na účetnictví a daňové předpisy
  • Působnost zákoníku práce - okruhy osob, kterým  lze náhrady poskytovat a za jakých podmínek, rozdíly mezi soukromou podnikatelskou a státní ROPO sférou
  • Praktický postup - výklad úpravy pro tuzemské a zahraniční pracovní cesty - právní úprava pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách se zaměřením na nároky na stravné, krácení stravného popř. jeho nevyplácení ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti, druhy náhrad - nárokové,nenárokové příklady, vícedenní cesty - pravidla, několik cest v jednom dni, paušalizace náhrad, výpočty,chyby a omyly
 • Zajímavé rozsudky soudů a závěry KV KDP ČR
  • Tvorba vnitřních předpisů - vzory a návody
 • NOVINKY ROKU 2019
  Balíček novel v PSP č. 205 a 206, vazba na předpisy pro vedení pokladen - zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti, Směrnice EU- AML a DAC 5