INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dovolená v hodinách, chyby ve mzdové účtárně a jejich opravy

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.10.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Růžena Klímová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.10.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Růžena Klímová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2020.

Program semináře:

 • Dovolená v hodinách
  • Stanovení  nároku na dovolenou
  • Tzv. zálohová dovolená
  • Podmínky vzniku nároku na dovolenou
  • Krácení dovolené
  • Čerpání dovolené
  • Převod dovolené  do dalšího roku
  • Změna pracovního úvazku a nárok na dovolenou
  • Změna rozvržení pracovní doby  a dovolená
 • Chyby a jejich opravy
  • Opravy mzdových výpočtů 
   • Početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku
   • Chyby v příplatkových mzdách
   • Časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu 
   • Práce přesčas a kratší pracovní doba
  • Odvod pojistného na zdravotní pojištění
   • časté chyby v odvodu na ZP
   • prokazování statusu „pojištěnec státu“ ….student, poživatel důchodu, atd.
   • opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného
  • Odvod pojistného na sociální zabezpečení
   • chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek
   • opravy chybného odvodu na SZ
   • sankce  při nedoplatku pojistného
   • zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1
  • Opravy zálohy daně a daně
   • opravy z titulu pochybení  poplatníka
   • opravy z titulu pochybení  plátce daně
   • prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně
   • sankce z titulu nedoplatku daní
   • titul „odstranění tvrdosti zákona“ - § 259 a násl.  zákona č. 280/2009 Sb.
  • Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance
   • Přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení
   • Součinnost vůči soudním exekutorům a insolvečním správcům
  • Odpovědnost mzdové účetní
 • Dotazy posluchačů