INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Informační a kybernetická bezpečnost ve veřejné správě - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.12.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Jiří Jarema 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
Zásadní změny v kybernetické bezpečnosti od října 2024 (směrnice NIS2)

Cílem webináře je poskytnout cílové skupině aktuální informace v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Webinář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků.

Program webináře:

 • Informační a kybernetická bezpečnost – vysvětlení pojmů
  • V této části kurzu budou vysvětleny pojmy bezpečnosti obecně, bezpečnosti informační a bezpečnosti kybernetické.
  • Dále budou stanoveny cíle při zajišťování informační a kybernetické bezpečnosti a životní cyklus řízení bezpečnosti.
 • Informační a kybernetická bezpečnost z pohledu zákona
  • 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, 
  • 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
  • 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679)
 • Bezpečnostní hrozby a jak jim čelit
  • Vysvětlení pojmů bezpečnostní hrozba a bezpečnostní opatření při zpracování informací a používání informačních systémů.
  • Prezentace nejčastějších bezpečnostních hrozeb a adekvátních bezpečnostních opatření na praktických příkladech.
  • Ke každé bezpečnostní hrozbě budou posluchači v rámci interaktivní spolupráce hledat nejvhodnější bezpečnostní opatření.
  • Každé nalezené opatření bude zobecněno do principů bezpečného chování uživatele.
  • Na závěr bloku budou prezentovány ukázky nejvýznamnějších aktuálních bezpečnostních incidentů s úniky informací.
 • Bezpečnost elektronických dokumentů - šifrování a elektronický podpis
  • Vysvětlení principu šifrování pomocí privátního a veřejného klíče.
  • Použití principů šifrování při zajištění důvěryhodnosti dokumentů na principu elektronického podpisu (jak funguje elektronický podpis a co prokazuje).
  • Zajištění dokumentů časovým razítkem (princip prokázání existence dokumentu v čase a fixace platnosti elektronického podpisu).
 • Odpovědnost a povinnosti uživatelů
  • Vysvětlení odpovědnosti uživatelů při zajištění informační a kybernetické bezpečnosti a prezentace základních povinností při práci s informacemi a informačními systémy veřejné správy v oblastech fyzické bezpečnosti, organizační bezpečnosti, personální bezpečnosti, logické bezpečnosti a komunikační bezpečnosti.