V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.10.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Ondřej Smetana 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.10.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Ondřej Smetana 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.10.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Ondřej Smetana 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.11.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Ondřej Smetana 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
11.11.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Ondřej Smetana 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům ucelený přehled o obsahu zákona o finanční kontrole a kontrolního řádu v aktuálním znění. Účastníci školení se dozví o probíhajících změnách v této oblasti a získají schopnost aplikovat zákon o finanční kontrole v praxi.

Program semináře:

 • Úvod a přehled aktuálního vývoje
  • k čemu je dobrý zákon o finanční kontrole (včetně odkazu na DZ původního zákona)
  • problémy současné právní úpravy
  • shrnutí systému finanční kontroly a vývoje právní úpravy
  • seznámení s metodickými materiály zveřejněnými na webu MFČR, MVČR a MMR
 • Zákon o finanční kontrole v aktuálním znění
  • struktura zákona a jeho působnost ve veřejné správě
  • některé základní pojmy a postupy finanční kontroly
  • systém finanční kontrol
  • dobrá praxe v oblasti vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací (provázanost schvalovacích postupů s účetnictvím, minimalizace schvalovacích postupů, minimální nastavení systému řízení rizik)
  • veřejnosprávní kontrola
  • interní audit (stručně)
 • Kontrolní řád
  • působnost předpisu
  • základní pojmy
  • průběh veřejnosprávní kontroly na místě - poznatky o využití kontrolního řádu z praxe (např. způsoby realizace doručování protokolu do datových schránek, využití institutu úkonů předcházejících kontrole)
 • Shrnutí, závěr, dotazy a diskuze