INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Finanční kontrola uvnitř orgánu veřejné správy - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.9.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Ondřej Smetana 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům ucelený přehled o právní úpravě vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, jako součásti systému finanční kontroly.

Účastníci školení získají schopnost aplikovat zákon o finanční kontrole v praxi. Budou rovněž informováni o aktualitách, týkajících se vývoje právní úpravy v této oblasti veřejného práva.

Webinář je určem pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků; v jejichž náplni práce je realizace vnitřního kontrolního systému uvnitř těchto orgánů veřejné správy.

Program webináře:

 • Úvod
  • základní principy činností při finanční kontrole (kontrola, audit, finanční operace)
  • vývoj a důvody právní úpravy
 • Zákon o finanční kontrole v aktuálním znění
  • systém finanční kontroly
  • základní pojmy
  • vybraná ustanovení zákona se vztahem k vnitřní kontrole
  • prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole (416/2004 Sb.)
  • dobrá praxe v oblasti vnitřního kontrolního systému (provázanost schvalovacích postupů s účetnictvím, minimalizace schvalovacích postupů, minimální nastavení systému řízení rizik)
 • Dostupná metodika a některé otázky související s výkonem vnitřní kontroly
  • metodické pokyny a stanoviska CHJ
  • další metodické materiály a judikatura
 • Shrnutí, závěr, dotazy a diskuze