INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.10.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Bc. Dana Giblová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
11.11.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Dana Giblová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.11.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Bc. Dana Giblová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit úředníky s pravidly hospodaření s finančnímu prostředky územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a také je seznámit s praktickou stránkou sestavování střednědobého výhledu, rozpočtu a rozpočtového procesu. Důraz bude kladen na nejčastější nedostatky zjištěné při přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí. Rovněž se dozví informace, které budou moci použít v rámci své praxe.

Program semináře:

  • Úvod a přehled aktuální právní úpravy
  • Problémy současné právní úpravy
  • Nástroje finančního hospodaření
  • Funkce a obsah sestavování rozpočtů ÚSC a svazku obcí – příjmy a výdaje rozpočtu
  • Poskytnutí dotací z rozpočtu ÚSC
  • Rozpis rozpočtu
  • Změny rozpočtu
  • Proces sestavování a zveřejňování závěrečného účtu ÚSC a svazku obcí
  • Nejčastější chyby při přezkoumávání hospodaření obcí a DSO
  • Důsledky nedodržení zákonem daných povinností