INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

E-government a základní registry pro úředníky

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.11.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Jiří Jarema 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblastem e-governmentu a základních registrů veřejné správy.

Vzdělávání je určeno úředníkům územních samosprávných celků, kteří využívají údaje základních registrů a/nebo agendové informační systémy poskytující služby e-governmentu.

Program semináře:

 • Legislativa
  • Prezentace vybraných ustanovení zákonů, na základě kterých jsou poskytovány služby e-governmentu a základních registrů veřejné správy. Budou prezentovány zejména tyto zákony:
   • 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
   • 111/2009 Sb., o základních registrech
   • Nařízení EU 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
   • 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
   • 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • Základní registry 
  • Registr obyvatel, Registr osob, Registr územní identifikace a nemovitostí, Registr práv a povinností
  • Vysvětlení základních registrů, způsobu jejich fungování a jakým způsobem jsou data v registrech vkládána či aktualizována. Využívání údajů z registrů a role agendových informačních systémů.
 • Jednotný identifikační prostor (JIP) a katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS)
  • Vysvětlení pojmů a návazností na agendové informační systémy. Ukázka správy identit v JIP a registrace AIS.
 • Datové schránky, elektronický podpis a pečeť
  • Popis fungování datových schránek a jejich funkcionalit.
  • Vysvětlení pojmů a popis fungování elektronických podpisů a pečetění. Záruky jednotlivých typů podpisů a pečetění. Praktická ukázka správy certifikátů, podepisování a ověřování platnosti el. podpisu/pečetě.
 • Národní bod pro identifikaci a autentizaci, Národní identitní autorita (NIA), elektronický občanský průkaz (eOP)
  • Vysvětlení pojmů Národní bod pro identifikaci a autentizaci, Národní identitní autoria. Prezentace identifikačních prostředků (eOP, datová schránka, uživatelský účet). Ukázka postupu pro vytvoření profilu do Národního bodu pro identifikaci a autentizaci a identifikačního prostředku „jméno, heslo a SMS“.
  • Prezentace kvalifikovaných poskytovatelů služeb využívajících identitní a autentizační služby národního bodu.
  • Udělování souhlasů s poskytnutním osobních údajů kvalifikovaným poskytovatelům služeb (jednorázové/trvalé, možnost odvolání souhlasu).
 • Portál občana
  • Způsoby přihlášení (eOP, datová schránka, uživatelský účet) včetně ukázky přihlášení jednotlivými prostředky. Prezentace aktuálně poskytovaných služeb portálem občana.
 • Portál veřejné správy (PVS)
  • Prezentace jednotlivých služeb portálu - průvodce životními situacemi, seznam datových schránek, CzechPOINT, formuláře, otevřená data.