INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Důkazní prostředky v řízení o přestupcích

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.9.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.10.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Důkazní právo není v České republice samostatnou právní disciplínou, ale je jen součástí civilního, trestního nebo správního práva procesního. To je v zásadě příčinou, proč mu není obvykle věnována náležitá pozornost. Přitom dokazování je těžištěm každého řízení. To se týká i řízení o přestupku. Cílem kurzu je tento nedostatek alespoň částečně napravit a účastníkům poskytnout nejen základní vhled do elementárních problémů dokazování přestupků za pomocí platné a účinné právní úpravy a konstantní judikatury, ale také prohloubit jim hlubší povědomí o standardních postupech a zvýšit jejich praktické dovednosti v oblasti shromažďování a provádění důkazů, tj. jak je správně a spravedlivě hodnotit. Kurz zahrnuje řešení případových studií a klade důraz na aplikaci získaných znalostí.

Program semináře:

 • Úvod
  • definice přestupku a vymezení řízení o přestupku - právní rámec
  • základní pojmy dokazování - pramen důkazu, důkazní prostředek, důkaz
 • Důkazní prostředky
  • důkazní prostředky dle správního řádu
  • důkazní prostředky dle přestupkového zákona
  • důkazní prostředky dle jiných právních předpisů
 • Fáze dokazování
  • průběh získávání a navrhování důkazů
  • specifika elektronických důkazů
  • provádění a hodnocení důkazů
  • příklady správné a chybné praxe - případové studie
 • Shrnutí
  • shrnutí klíčových závěrů a diskuse