INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Důchodové pojištění a správné vedení ELDP 2023/2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.1.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Jana Dorčáková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Na webináři budete seznámeni s aktuální problematikou důchodového pojištění, posledními legislativními úpravami a ukážeme si, jak správně vyplňovat evidenční list důchodového pojištění.

Program webináře:

 • Přehled předpisů
 • Druhy důchodů
 • Náhradní doby pojištění
 • Okruh pojištěných osob, omluvné důvody – vyloučené doby
 • Vedení a předkládání záznamů pro účely důchodového pojištění
 • Základní zásady při vyplňování ELDP
 • Příklady vyplňování ELDP se zaměřením na problémové okruhy otázek
  • Peněžitá pomoc v mateřství
  • Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
  • ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod
  • Opravy již odeslaných ELDP
 • Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
 • Výpočty důchodu v roce 2023 a 2024
 • Používané tiskopisy