INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2024 a roční zúčtování za rok 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.10.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Milan Lošťák 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.11.2023
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Milan Lošťák 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.11.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Milan Lošťák 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.12.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Milan Lošťák 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti.

Program semináře:

 • Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnost
  • Novely předpisů, návrhy, doporučení, schvalování, vývoj inkasa státních příjmů
  • Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika, parametry zdanění, jejich změny a dopady, souvislost s ostatními příjmy podléhajícími dani z příjmů
  • Příjmy od daně osvobozené, aktuální stav benefitů
  • Rozdíly mezi zdaněním zálohou na daň a zvláštní sazbou daně
  • Slevy na dani v detailech a návaznost na daňovou rezidenturu zaměstnanců
  • Daňové zvýhodnění na dítě v podrobnostech a příkladech, jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání, zahraniční studium
  • Aktuální tiskopisy související se zdaňováním mezd, komunikace s finanční správou
  • Zjišťované nejčastější nedostatky ve zdaňování mezd, strategie a reakce finanční správy
 • Změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2024 (podle vývoje aktuální legislativy)
 • Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2023
  • Žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2023
  • Splnění podmínek pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, platné termíny
  • Změny hranice příjmů pro povinné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob zaměstnanců
  • Zúčtování zvláštní sazby daně v ročním základu daně podáním daňového přiznání, jeho výhody, fiskální účinnost a neúčinnost
  • Uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“, sleva na zastavenou exekuci, sleva na studium
  • Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování v praxi – dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky zaměstnance na penzijní a životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci
  • Postoje a možnosti zaměstnanců i postupy zaměstnavatelů v praxi
  • Vypořádání výsledku ročního zúčtování a promítnutí do výkazů zaměstnavatele
 • Aktuální judikatura k dani z příjmů ze závislé činnosti