INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Činnost živnostenských úřadů - kontrola a sankce

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.8.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Petr Kameník 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.9.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Bc. Petr Kameník 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.9.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Petr Kameník 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou kontrolní činností živnostenských úřadů (vybraná ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád), správních řízení probíhajících před živnostenskými úřady (vybraná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky) a komplexním přehledem dozorových a sankčních pravomocí živnostenských úřadů.

Program semináře:

 • Kontrola prováděná živnostenskými úřady
  • právní předpisy kontrolované živnostenskými úřady
  • kontrola a živnostenská kontrola
  • úkony předcházející kontrole
  • zahájení a průběh kontroly
  • protokol a řešení námitek
  • ukončení kontroly
 • Přestupkové řízení a správní řízení – průběh
  • příslušnost
  • doručování
  • účastníci a zastupování 
  • postup před zahájením řízení
  • zahájení, řízení a jeho průběh, společné řízení
  • rozhodnutí a náklady řízení
  • opravné prostředky
  • kontroly povinností ze živnostenského zákona a přestupky za jejich porušení
  • zánik, zrušení a pozastavení živnostenského oprávnění
  • Kontroly povinností z dozorovaných zákonů a přestupky za jejich porušení
 • Diskuze a dotazy účastníků