INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Celní řízení - změny pro rok 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.4.2023
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář si klade za cíl shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy.

Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2022 a 2023.

Program webináře:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
  • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu – kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa, oceli, dodatečná cla na výrobky z USA, atd.
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidumpingová opatření na hliníkové výrobky, na výrobky ze železa a oceli, kabely z optických vláken, atd.
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2022
  • novela předpisu v oblasti zboží dvojího užití
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2023
 • Novely základní celní legislativy na úrovni EU a v oblasti statistiky
 • Novely národní legislativy – celní zákon, zákon o DPH
 • Změny postupů v souvislosti se zrušením osvobození od DPH u zásilek do 22 EUR od 1.10.2021
 • Změny postupů zavedené celními orgány – uplatňování alternativních důkazů pro prokázání výstupu zboží x změna příslušných ustanovení zákona o DPH /§66/, žádosti o zvláštní celní režimy, zjednodušené postupy a další
 • Obchodní portál/ Trader Portál EU
 • Vývoj v oblasti zavádění elektronických postupů v rámci přechodného období
 • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • Původ zboží – nové preferenční dohody a změny stávajících dohod, přechodná pravidla EUROMED
 • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2023, novela HS 2022, nově přijatá nařízení v oblasti sazebního zařazování, vysvětlivky ke KN