INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Celní řízení v roce 2024 - vybraná aktuální témata

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.9.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

S ohledem na končící přechodné období, které bylo stanoveno pro některá ustanovení základní celní legislativy, jež nabyla účinnosti v roce 2016, CS ČR postupně zavádí změny v procesech celního řízení, tj. propouštění zboží do vývozních a dovozních celních režimů. Do celních procesů současně dopadají obecné změny základní celní a daňové legislativy, a dalších opatření dohledu.

Tento webinář si klade za cíl objasnit jeho účastníkům některá vybraná problematická témata, která mají přímý vliv na provádění celních operací. Má jim pomoci identifikovat rizika související s prováděním zahraničněobchodních operací a připravit je na to, co je v této oblasti pro rok 2024 a následující čeká.

Program webináře:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidumpingová opatření na hliníkové výrobky, na výrobky ze železa a oceli
  • aktuální situace v oblasti mezinárodních sankcí – situace vůči Rusku /zákaz reexportu výrobků při vývozu zboží do třetích zemí atd./, Bělorusku případně jiným zemím
  • CBAM = uhlíkové clo a s ním související povinnosti dovozců – aktuální situace
  • Nařízení o odlesňování
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2024
 • Změny v oblasti zjednodušených postupů
 • Nový systém PoUS – získání důkazů statusu T2L, T2LF
 • Obchodní portál/ Trader Portál EU
 • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • Reorganizace CS ČR – sloučení a změna počtu celních úřadů – dopady do procesů celního řízení
 • Preferenční původ zboží – Nový Zéland – nová pref. dohoda
 • Postupy při provádění tzv. verifikací – tj. ověřování splnění pref. kritérií
 • Zajímavé judikáty – z rozsudků ESD