INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.12.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 a pro rok 2024, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2023 a pro rok 2024. Dalším a hlavním cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani, a to zejména s rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 z pohledu závislé činnosti, která je součástí konsolidačního balíčku (sněmovní tisk 844) a předat informace k tiskopisům – upozornit na změny v tiskopisech a na nové vzory.

Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023.

Program semináře:

 • Aktuality
  • Minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2023
  • Novela zákoníku práce – výkon práce na dálku (home office) a náhrada nákladů při výkonu práce na dálku s dopadem do zákona o daních z příjmů (zavedení paušální náhrady)
  • Novela zákona o daních z příjmů s navrhovanou účinností od 1.1.2024 s dopadem do zdanění mezd (sněmovní tisk 844)
  • Navrhuje se (v průběhu legislativního procesu nelze vyloučit úpravy  v navržených bodech) : snížení rozhodného příjmu pro použití sazby 23% a dále zrušení či úprava úlev na dani z příjmů fyzických osob a daňových benefitů (např. týkající se nepeněžních plnění včetně úprav příspěvku na stravování, použití služebního auta i pro soukromé účely, úprava u DPP, u kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, slevy na manžela, dále se navrhuje zrušení slevy za umístění dítěte, slevy na studenta, členských příspěvků člena odborové organizace, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, dále pak zrušení plátcových pokladen, změna u výčtu příjmů, které se uvádí v Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí  a další úpravy týkající se daně z příjmů fyzických osob          
  • Upozornění na další novely zákona o daních z příjmů, které mají dopad do zdanění mezd v roce 2024 (např. úprava produktů spoření na staří)
  • Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v některých tiskopisech a které vzory použít
  • Aktuální výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů
 • Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023
  • Zákonné lhůty související s vypořádání daňové povinnosti poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2023 a pro rok 2024, kdy je nutné podat DAP, které příjmy patří do ročního zúčtování záloh
  • Celkový přehled slev na dani, nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • Daňové úlevy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, které se projeví v ročním zúčtování záloh za rok 2023 (zejména bezúplatná plnění)
  • Jak vypořádat daňovou povinnost u ukrajinských zaměstnanců
  • Vzorový příklad na opravy na dani podle § 38i ZDP, jak správně opravit, kdy plnit oznamovací povinnost, jak správně vyplnit vyúčtování
 • Dotazy a diskuse

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.