INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pohřebnictví, hřbitovy a správný postup při úmrtí

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.10.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.10.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
11.10.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.10.2022
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou povinností obcí při zajišťování pohřbení, uplatňování příslušné legislativy, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitosti s využitím praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně  bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností z aplikace nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví,pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří se zabývají danou problematikou zabývají.

Program semináře:

 • Zákon o pohřebnictví s ohledem na deregulaci cen, přehled platné právní úpravy s důrazem na problémové oblasti Listu o prohlídce zemřelého a další povinné evidence, darování těl anatomům
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby -povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Škody na pohřebištích a jejich řešení
 • Kontrola a přestupky v pohřebnictví
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe