INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.10.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Růžena Klímová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
13.12.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Růžena Klímová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024 a 2025 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Program webináře:

 • Změny v pracovněprávní oblasti
  • Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisech po rozsáhlé novele ZP
 • Minimální mzda a její nová koncepce
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
 • Použití srážkové daně u DPP do 10 999 Kč
 • Použití srážkové daně u  ostatních příjmů dle § 6 ZDP do výše 4 499 Kč
 • Další změny v ZDP u fyzických osob
  • Správné postupy při poskytování příspěvku na stravování v roce 2025
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení
  • Stručně o ročním zúčtování
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
  • Nové rozhodné příjmy pro vznik účasti na NP
   DPP od 1. 1. 2025
  • Režim oznámené dohody
  • Záměr uplatňovat režim oznámené dohody
  • Výkaz zúčtované odměny u DPP
  • Ukončení režimu oznámené dohody
  • DPP neoznámené (nejsou v prvním pořadí)
  • Nové redukční hranice pro rok 2025
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2025
  • Další parametrické změny týkající se OSVČ
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
  • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  • Změny v oznamovacích lhůtách vzniku účasti na ZP u DPP a DPČ
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2025 a podmínky pro uplatnění
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Paušální náhrada nákladů při exekuci
  • Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění
  • Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
  • Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
  • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v roce 2025
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce
 • Další změny k datu konání semináře
  • Vyhláška o cestovních náhradách v roce 2025
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS
  • Odškodňování bolesti – vyhláška č. 276/2015 Sb. – výše hodnoty bolestného bodu v roce 2025
  • Dotazy a diskuse