V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.11.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Antonín Daněk 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.11.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Antonín Daněk 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.11.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Antonín Daněk 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2020 a k 1.1.2021. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady k jednotlivým tematickým oblastem.

Program školení:

 • Dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění, na co všechno si dát obzvláštní pozor, které situace může zaměstnavatel řešit? Změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Důsledky novely č. 134/2020 Sb. Dvojí (a razantní) zvýšení plateb za „státní pojištěnce“ s dopady do placení pojistného zaměstnavatelem.
 • Kdy zaměstnavatel plní/neplní ve zdravotním pojištění zákonné povinnosti za své zaměstnance? Kdo je ve zdravotním pojištění zaměstnancem? Kdy vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele? Výjimky, kdy se zdravotní pojištění neplatí – příjmy nepodléhající odvodu pojistného. Oznamovací povinnost zaměstnavatele – jaké podmínky platí při přihlašování a odhlašování zaměstnanců?
 • Minimální vyměřovací základ. Nižší příjmy zaměstnanců v důsledku pandemie, dopočty a doplatky do zákonného minima. Souběžné příjmy. Výkon funkce. Příjmy po skončení zaměstnání – odměny, konkurenční doložka. Souběh zaměstnání a výkonu samostatné výdělečné činnosti (i při odpuštění záloh pro OSVČ).
 • Nařízená karanténa a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění – vliv na snížení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnance – nemoc, ošetřování dítěte nebo člena domácnosti, otcovská. Překážky v práci na straně zaměstnavatele v návaznosti na zákoník práce s dopady do zdravotního pojištění.
 • Dohoda o neplaceném volnu a navazující postupy ve zdravotním pojištění.
  Nekolidující zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištění, role evidence zaměstnance na Úřadě práce. 
  Problémy při placení pojistného. Kdy zdravotní pojišťovna u zaměstnavatele penále nevymáhá? Splátky. Kdy a jak žádat o prominutí penále – je nutno vyměřené penále předem uhradit? Jaké podmínky musejí být splněny, aby mohla zdravotní pojišťovna vyjít žadateli vstříc?   
 • Skončení pracovního poměru a přečerpaná dovolená. Platné i neplatné rozvázání pracovního poměru. Ochranná lhůta.
 • Zaměstnávání osob ze zahraničí, pendleři. Brexit.
 • Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění. Odpuštění záloh. Kdy OSVČ není povinna platit zálohy, zúčtování roku 2020, vliv karantény.
 • Postupy u dohod – základní zásady, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, řešení minima, sčítání příjmů, souběh s pracovní smlouvou.
 • Účastníci obdrží pracovní materiál, možnost individuálních konzultací po skončení semináře