INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
31.1.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Iva Rindová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 a 2020.

Program školení:

 • Provedení ročního zúčtování za rok 2019
  • Kdo, kdy a jak může požádat o provedení ročního zúčtování
  • Co musí podle zákona doložit
  • Slevy na dani
  • Nezdanitelné části základu daně
  • Daňové zvýhodnění
  • Zpětní podepsání (učinění) prohlášení
  • Opravy chybně sražených záloh
  • Doplacení mezd – např. neplatná výpověď
  • Vracení mezd zaměstnancem (např. vracení motivačního - stabilizačního příspěvku)
  • Příjmy od daně osvobozené
  • Vyplacení mzdy za více měsíců najednou
 • Stručně změny ve 2019 - srážková daň, změna základu daně, oznámení o příjmech nerezidentů)
  • Příjmy podléhající srážkové dani
  • Správné stanovení základu daně (zejména u poplatníků podléhajících zahraničnímu pojištění, rozdíl vyslání zaměstnance k ekonomickému zaměstnavateli a zaměstnanci s dvěma různými zaměstnavateli)
   zaměstnanci českého plátce pracující v zahraničí (rezidenti a nerezidenti)
 • Povinnosti plátce daně
  • Vyúčtování záloh a srážkové daně
  • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Co je navíc v případě zaměstnání nerezidentů
 • Vybrané benefity zaměstnanců z pohledu daně ze závislé činnosti dle zkušeností z finanční správy
 • Změny podle aktuálního stavu legislativy 
 • Časté chyby ve zdaňování závislé činnosti zjišťované finančními úřady
 • Některé rozsudky Nejvyššího správního soudu.
 • Dotazy a diskuze.