INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování mezd a změny ve zdaňování pro rok 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.5.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Milan Lošťák 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o změnách ve zdaňování mezd v roce 2023.

Program semináře:

 • zásadní měny ve zdaňování mezd a dopad do daňového inkasa
 • vývoj změn ve zdaňování mezd (parametry mzdových programů, inkaso státních příjmů, legislativa, zvýhodněné zdanění nízkoemisních vozidel a další předpokládaný vývoj, změna limitu osvobození stravovacího paušálu ve srovnání s poskytnutými stravenkami, sleva na zastavenou exekuci, další návrhy změn mzdové politiky)
 • změny od roku 2023 v povinnosti podání daňového přiznání a osvobození odměn členů volebních komisí
 • celkový přehled o slevách na dani z mezd a odpočtech ze základu daně zaměstnanců v průběhu roku a po jeho ukončení, včetně nestandardního chování zaměstnanců
 • problematika posuzování bytových potřeb pro možnost odpočtu úroků z úvěrů
 • potvrzení správce daně o splnění podmínek pro uznání slev na invalidní důchod a k daňovému zvýhodnění na děti ve zvláštních situacích
 • komplexní pohled na problematiku srážkové daně
 • změny v dostupnosti a v předkládání tiskopisů řady MFin, přechod na elektronické vedení a předkládání tiskopisů
 • změny v posuzování příspěvků při pěstounské péči o vyživované děti
 • problematika posuzování daňového domicilu nerezidentů, stanoviska finanční správy k daňové rezidenci občanů Ukrajiny
 • nedoplatek na dani poplatníka vybraný v součinnosti se správcem daně
 • okruh daňově uznatelných vyživovaných dětí, podmínky pro uplatnění nezletilých a zletilých dětí, náhradní péče, střídavá a společná péče
 • uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti (hodnota, limity, daňový bonus, průkaz ZTP/P, rodičovství studentů VŠ)
 • školkovné, sleva na studium, zahájení, přerušení a ukončení studia
 • tiskopisy zaměstnavatelů a zaměstnanců ve zdaňování mezd
 • judikáty související se zdaňováním mezd
 • nedostatky zjišťované při kontrolách, diskuse, odpovědi na dotazy