INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování mezd 2022/2023 a příprava na roční zúčtování za rok 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.12.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Milan Lošťák 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.12.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Milan Lošťák 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o změnách ve zdaňování mezd v roce 2022.

Program semináře:

 • Přehled aktuálních informací podle stavu a vývoje legislativy v daném období
 • Parametry rozhodné pro algoritmy mzdových účetních programů v jednotlivých letech
 • Režimy zdaňování mezd v závislosti na podpisu Prohlášení poplatníka (zálohový nebo srážkový režim) a dalších okolnostech. Změna zákona byla účinná od 1. 7. 2022, zpětně ale za celý rok 2022 při ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání
 • Daňový domicil - tři kategorie postavení poplatníků a všechny daňové úlevy podle určení daňové příslušnosti
 • Slevy na dani uplatnitelné v průběhu roku a po jeho skončení, nová sleva na zastavenou exekuci
 • Podrobně o uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti a o studiu zletilých dětí
 • Daňové odpočty od základu daně po skončení roku, jejich prokazování, pecifika aplikace dvojího limitu pro odpočet úroků z úvěrů v závislosti na datu obstarání bytové potřeby
 • Povinnost podání daňového přiznání nebo možnost provedení dobrovolného ročního zúčtování
 • Roční zúčtování za rok 2022 detailně (posouzení, žádost, vypořádání, konkrétní příklad po jednotlivých krocích a promítnutí ve výkazech)
 • Vypořádání definitivní daňové povinnosti u příjmů zdaněných srážkovou daní
 • Opravy přeplatků a nedoplatků na zálohách a na dani s možnou spoluúčastí správce daně
 • Daňové tiskopisy (lhůty, vzory, interaktivní a elektronické verze, změny pro rok 2023)
 • Lhůty a termíny související se zdaňováním mezd a navazujícími povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • Informace o novém pokynu GFŘ řady D, nahrazujícímu Pokyn D-22
 • Novinka pro nízkoemisní vozidla přijatá od 1. 7. 2022 platná i zpětně pro 1. pololetí, kde je nutná aktivita poplatníků
 • Související judikáty, nedostatky zjišťované při kontrolách, odpovědi na dotazy