INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění mezd a platů v roce 2023, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, schválené změny pro rok 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.11.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Lokajová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.12.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Lokajová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.1.2024
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Lokajová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.1.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Lokajová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na aktuální změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, přípravu a provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, schválené změny pro rok 2024.

Program semináře:

 • Přehled významných změn platných pro rok 2023, změny limitů např. u minimální mzdy, průměrné mzdy.
 • Vybrané zaměstnanecké benefity např. použití vozidla zaměstnavatele zaměstnancem pro služební i soukromé účely včetně poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla, změny při poskytnutí příspěvku na stravování. Schválené změny pro zdanění zaměstnaneckých benefitů. 
 • Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti, žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. 
 • Příjmy zdaněné zálohou na daň, příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně včetně příjmů z dohod o provedení práce, povinnosti plátce daně, zdanění příjmů rezidentů a nerezidentů.
 • Daňové zvýhodnění na děti, předkládané doklady, podmínky pro uplatnění nároku, dodatečné uplatnění, společně hospodařící domácnost, střídavá péče, chyby při uplatnění nároku, soustavná příprava na budoucí povolání, daňový bonus.
 • Slevy na dani, jejich uplatnění, předkládané doklady plátci daně k prokázání nároku. Schválené změny ve slevách např. u slevy na  vyživovanou manželku, zrušení slevy na studenta a školkovného.
 • Nezdanitelná část základu daně, limity pro odečet darů, zaplacených úroků z úvěrů na obstarání bytových potřeb, odečty zaplacených příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem aj.  
 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na žádost, nedoplatek z ročního zúčtování, opravy záloh/daně, daňová tvrzení, vzory tiskopisů, lhůty pro podání daňových tvrzení.
 • Změny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023, lhůta pro podání daňového tvrzení nerezidentem v případě uplatnění např. slevy na manželku, daňového zvýhodnění, žádosti o vrácení přeplatků (rezidenti, nerezidenti), deklarace odlišných údajů o příjmech v DAP oproti údajům plátce daně, náprava nesprávností.
 • Shrnutí schválených legislativních změn a změn v tiskopisech pro závislou činnost.
 • Ostatní aktuality, dotazy a jejich řešení.