INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění mezd a platů v roce 2023, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.2.2023
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Lokajová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na aktuální změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, včetně změn v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, příprava a provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022, schválené změny pro rok 2023, změny v tiskopisech pro závislou činnost.

Program semináře:

 • Přehled významných změn platných pro rok 2022, změny limitů např. u minimální mzdy, průměrné mzdy, příspěvek na solidární domácnost, zvýšení limitu pro uplatnění darů.
 • Vybrané zaměstnanecké benefity např. použití vozidla zaměstnavatele zaměstnancem pro služební i soukromé účely a změna v průběhu roku 2022 ve vazbě na poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla, stravenkový paušál a jeho změna v r. 2022. 
 • Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti (též v ukrajinštině pouze jako vzor pro čtení), žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. 
 • Příjmy zdaněné zálohou na daň, příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, povinnosti plátce daně, zdanění příjmů rezidentů a nerezidentů, zaměstnávání občanů Ukrajiny.
 • Daňové zvýhodnění na děti uplatněné poplatníkem v průběhu roku, doklady, podmínky, dodatečné uplatnění, společně hospodařící domácnost, střídavá péče z pohledu judikatury, chyby při uplatnění nároku, soustavná příprava na budoucí povolání, daňový bonus.
 • Slevy na dani, jejich uplatnění a předkládané doklady plátci daně k prokázání nároku.
 • Nezdanitelná část základu daně, odečty o hodnotu bezúplatného plnění (darů), obstarání bytových potřeb, limity odpočtu zaplacených úroků z úvěrů, odečty zaplacených příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření, odečty na soukromé životní pojištění aj.  
 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na žádost, nedoplatek z ročního zúčtování, opravy záloh/daně, daňová tvrzení, vzory tiskopisů, lhůty pro podání daňových tvrzení.
 • Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022, lhůta pro podání daňového tvrzení nerezidentem v případě uplatnění např. slevy na manželku, daňového zvýhodnění, žádosti o vrácení přeplatků (rezidenti, nerezidenti), deklarace odlišných údajů o příjmech v DAP oproti údajům plátce daně, náprava nesprávností.
 • Schválené legislativní změny pro rok 2023
 • Osvobození odměn členů volebních komisí
 • Dotazy a jejich řešení.