INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákoník práce a aktuální otázky pracovněprávní praxe v roce 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.11.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Martin Vališ 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář účastníky podrobně seznámí se zněním navržených novelizací. Součástí budou také modelové situace, praktická doporučení i odpovědi na Vaše otázky.

V první polovině tohoto roku dojde k výrazným změnám v pracovním právu, a to jednak z důvodu transpozice dvou směrnic EU, ale rovněž i z důvodu digitalizace a elektronizace komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jedná se o změnu zákoníku práce i sociálních předpisů v otázkách, které se dotýkají skloubení osobního a pracovního života, stejně jako garance předvídatelných a transparentních pracovních podmínek.

Program semináře:

 • Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů
 • Požadavky transponovaných Směrnic EP
 • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele o pracovních podmínkách
 • Právo na úpravu pracovních podmínek při péči o jiné osoby
 • Řešení osobních překážek v práci
 • Skloubení péče a výkonu práce
 • Flexibilní rozvrhování pracovní doby
 • Práce na dálku, homeworking, včetně úhrady nákladů
 • Práce na dálku u dohod
 • Elektronické sjednávání smluv se zaměstnancem
 • Elektronické doručování písemností
 • Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr
 • Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod
 • Další legislativní novinky v pracovním právu
 • Řešení modelových situací z praxe
 • Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy