INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 4 hodiny a 5 minut
Nahráno: 20.3.2018
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

V rámci videokurzu budete seznámeni s problematikou srážek ze mzdy a postupy v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Posluchači budou upozorněni na nejčastější chyby ve výpočtech.

Videokurz je vhodný pro mzdové účetní, personalisty a další, kteří se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

Obsah videokurzu:

 • Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
  • příjmy, z nichž se srážky provádějí
  • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ a změny od 28. 2. 2017)
  • srážky přednostní a nepřednostní
  • pořadí srážek
  • nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy
  • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
  • postup při provádění srážek ze mzdy
  • odstupné a exekuční srážka, příslušenství ke srážce
  • povinnosti plátce příjmu
  • souběh exekucí
  • sankce při porušení povinností
  • úroky z prodlení
  • doručování exekučních titulů do datových schránek
  • exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • Postup při exekuci v případě změny plátce
  • Zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot
  • podání návrhu na insolvenční řízení (změna insolvenčního zákona od 1. 7. 2017)
  • zahájení insolvenčního řízení
  • rozhodnutí o úpadku
  • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře
  • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 • Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
  • výše nezabavitelné částky v případě insolvence
  • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele
  • povinnosti dlužníka
  • pohledávky za podstatou
  • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné)
 • Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
  • exekuce dle § 312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky – zabavení daňového bonusu
  • zabavení příjmu plynoucího z DPP