INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování za rok 2016, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2017

Přednáší: Ing. Miluše Procházková
Délka videa: 3 hodiny a 50 minut
Nahráno: 24.1.2017
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem tohoto téměř 4-hodinnového videokurzu je seznámit účastníky školení s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování za rok 2016 a upozornit na změny pro rok 2017.

Obsah videokurzu:

 • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2016
  • žádost zaměstnance/poplatníka o provedení ročního zúčtování
  • podmínky vzniku povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani
  • náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani
  • zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do ročního zúčtování
  • provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
 • Výpočet ročního zúčtování
  • výpočet základu daně
  • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, doklady, kterými prokazuje poplatník nárok u plátce daně
  • odečet hodnoty bezúplatného plnění, nové podmínky pro uplatnění hodnoty odběru krve nebo jejích složek
  • odečet úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, vymezení bytových potřeb
  • odečet příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, pojistného na soukromé životní pojištění
  • odečet příspěvků zaplacených členem odborové organizace, odečet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
  • výpočet daně
  • snížení daně o slevy na dani, slevu základní, na invaliditu, u držitele průkazu ZTP/P, na studenta
  • podmínky pro uplatnění slevy na manželku/manžela, registrovaného partnera
  • podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte, změna podmínek za rok 2016
  • správné uplatnění částky daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu ročního zúčtování za rok 2016 vzhledem ke změně výše daňového zvýhodnění pro rok 2016
  • daňové zvýhodnění formou slevy na dani, formou ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu
 • Povinnosti plátce daně
  • lhůta pro výpočet ročního zúčtování
  • vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu
  • vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce
  • opravy chybně vypočtených záloh a daně
  • povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
 • Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2017
  • změna výše daňového zvýhodnění
  • změna výše osvobozeného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé živostí pojištění
  • informace o nových tiskopisech pro rok 2017