INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování mezd za rok 2018, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Přednáší: Ing. Miluše Procházková
Délka videa: 4 hodiny a 5 minut
Nahráno: 14.12.2018
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování za rok 2018 a upozornit na změny pro rok 2019.

Obsah videokurzu:

 • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2018
  • Žádost o provedení ročního zúčtování
  • Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti
  • Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání
  • Provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
  • Povinnosti plátce daně při ročním zúčtování
 • Výpočet ročního zúčtování
  • Výpočet základu daně
  • Podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně
  • Podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
  • Uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění
  • Podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby
  • Další odečty
  • Výpočet daně
  • Podmínky pro výpočet slev a daňového zvýhodnění
  • Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění při výpočtu ročního zúčtování
  • Podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu
  • Prokázání nároku na slevu na invaliditu, na slevy na držitele průkazu ZTP/P, na slevu na studenta
  • Podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte
 • Informace o nových tiskopisech
 • Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1.1.2019