INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování mezd za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od 1.1.2018

Přednáší: Ing. Miluše Procházková
Délka videa: 3 hodiny a 35 minut
Nahráno: 6.12.2017
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit účastníky školení s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování za rok 2017 a upozornit na změny pro rok 2018.

Náplň videokurzu:

 • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2017
  • žádost zaměstnance/poplatníka o provedení ročního zúčtování
  • podmínky vzniku povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání
  • náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani
  • provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR (slevy, mzdové listy, roční zúčtování záloh, Vyúčtování, určení daňové rezidence)
  • povinnosti plátce daně při ročním zúčtování
 • Výpočet ročního zúčtování
  • výpočet základu daně
   • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, doklady, kterými prokazuje poplatník nárok u plátce daně
   • změna při uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění
   • odečet úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, vymezení bytových potřeb
   • nové podmínky pro odečet příspěvku na penzijní připojištění zaplaceného zaměstnancem, doplňkové penzijní spoření
   • další odečty
  • výpočet daně
   • snížení daně o slevy na dani, slevu základní, na invaliditu, u držitele průkazu ZTP/P, na studenta
   • podmínky pro uplatnění slevy na manželku/manžela, registrovaného partnera
   • podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte
   • správné uplatnění částky daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu ročního zúčtování za rok 2017
   • daňové zvýhodnění formou slevy na dani, formou ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu 
 • Práce s vybranými tiskopisy, nové tiskopisy
 • Aktuální informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1.1.2018