V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nárok na ošetřovné - aktuální souvislosti

Přednáší: Bc. Vítězslav Čech
Délka videa: 1 hodina a 30 minut
Nahráno: 16.4.2020
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 400,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s legislativními změnami v oblasti ošetřovného, které vešly v platnost v souvislosti s šířením koronaviru a následným uzavřením školských zařízení.

Obsah videokurzu:

 • Doporučení ČSSZ k aktuální situaci
  • elektronické způsoby komunikace a jejich náležitosti
  • předávání dokladů a příloh
 • Ošetřovné - legislativa a aktuální změny
  • podpůrčí doba a její délka
  • změny provedené zákonem 133/2020 Sb. (Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020)
  • rozšíření nároku čerpání ošetřovného na další osoby
  • rekapitulace a dopady změn do praxe
 • Kdo má a nemá nárok na ošetřovné
  • osoby bez účasti na nemocenském pojištění
  • domáčtí zaměstnanci, zaměstnání malého rozsahu
  • podmínka společné domácnosti
  • situace při čerpání rodičovského příspěvku a peněžité pomoci v mateřství
  • od kdy vzniká nárok na ošetřovné
  • na koho je možné ošetřovné uplatňovat
  • práce z domova a dopad do ošetřovného
  • střídání v péči o dítě
 • Dopad uzavření škol a dalších zařízení do ošetřovného
  • délka nároku na ošetřovné
  • nový tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení"
 • Vyplňování tiskopisů a praktické rady
 • Obvyklé dotazy a odpovědi na ně
 • Upozornění na nejčastější chyby a jak se jim vyhnout