INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mzdové aktuality v roce 2024

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 4 hodiny
Nahráno: 22.5.2024
Materiály: Podkladový materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Obsah videokurzu:

 • DPP a DPČ  v roce 2024 po novele zákoníku práce 
  • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
  • Harmonogramy směn
  • Přípustný objem výkonu práce u DPČ
  • Směna, pracovní doba, přestávka na oddech, doba odpočinku
  • Překážky v práci  u dohod o pracích mimo pracovní poměr
  • Nárok na dovolenou u dohod
  • Příplatkové odměny u dohod
  • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, periodické a mimořádné prohlídky u DPP a DPČ
  • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
  • Skončení DPP a DPČ
  • Zápočtový list u DPP a DPČ
  • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
  • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
  • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ,
  • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ a kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu zaměstnání a podnikání - hlavní činnost
  • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Zaměstnání malého rozsahu 
  • ZMR u dohody o pracovní činnosti
  • ZMR u pracovního poměru
  • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů
  • Dávky nemocenského pojištění u ZMR
  • Rozhodné období u ZMR
  • Změna druhu pojistného vztahu – § 10 zák. č. 187/2006 Sb. (kdy se ZMR mění na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období
  • Souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou
  • Souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci
 • DPP do 30.6.2024 a od 1.7.2024
  • Vznik účasti na NP – zúčtovaný příjem vyšší než 10 000 Kč – platí jen do 30.6.2024
  • Od 1.7. 2024 vznik účasti na NP – zúčtovaný příjem ve výši alespoň 10 500 Kč, jde-li o jediného zaměstnavatele v kalendářním měsíci, zúčtovaný příjem ve výši alespoň 17 500 Kč, jde-li o více zaměstnavatelů v kalendářním měsíci  
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
  • Doplatek se netýká náhrady mzdy
  • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Zrušení slevy na studenta, omezení slevy na manželku/manžela, atd.
  • Správné postupy při poskytování příspěvku na stravování v peněžní i nepeněžní formě
  • Příspěvky na penzijní a životní pojištění beze změny
  • Limity pro benefity - § 6 odst. 9 písm. d) ZDP
  • Zdanění  příjmů zálohou daně v roce 2024 (sazba 23% při zdanitelném příjmu nad 3 násobek průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění)
  • Poplatník bez prohlášení a zdanitelný příjem do 4 000 Kč v měsíci
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
  • Nové redukční hranice pro rok 2024
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2024
  • Další parametrické změny
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění 
  • Změny u OSVČ
 • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2024