INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.10.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Martin Budiš 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.10.2024
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Martin Budiš 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
5.11.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Martin Budiš 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.

Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem na novelu dle zákona č. 166/2023 Sb. platnou od 16.7.2023.

Program semináře:

 • Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu
 • Základní pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 • Způsoby zahájení, doporučené lhůty pro podání nabídek, limity požadavků na prokázání kvalifikace
 • Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek) 
  • přímé zadání 
  • uzavřená výzva 
  • otevřená výzva
 • Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
 • Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
 • Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno) 
 • Kvalifikace
  • stanovení požadavků na prokázání kvalifikace 
  • posuzování kvalifikace 
  • obsah čestného prohlášení 
  • dodatečné prokazování kvalifikace 
  • hodnocení nabídek
 • Doručování a uveřejňování výzvy
 • Součinnost při uzavírání smlouvy
 • Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
 • Průběh posouzení a hodnocení nabídek 
 • Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení
 • Změny smlouvy
  • podstatné změny smlouvy 
  • nepodstatné změny smlouvy  
 • Dotazy, diskuze