INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.10.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lukáš Křesálek 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.10.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Martin Budiš 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.10.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Martin Budiš 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.10.2023
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Mgr. Martin Budiš 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.10.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Martin Budiš 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.

Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem na připravovaný zákon o veřejných zakázkách.

Program semináře:

 • Co je to veřejná zakázka malého rozsahu.
 • Limity veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Jakým způsobem zadavatel zjistí, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.
 • Co musí zadavatel učinit, rozhodne-li se zadat veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona
 • Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu
  • úprava v zákoně o zadávání veřejných zakázek
  • důležité odkazy a metodické dokumenty
 • Revize důležitých pojmů - předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další
 • Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy
 • Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)
  • přímé zadání 
  • uzavřená výzva 
  • otevřená výzva
 • Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
 • Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
  Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno)
 • Kvalifikace
  • stanovení požadavků na prokázání kvalifikace 
  • posuzování kvalifikace 
  • obsah čestného prohlášení 
  • dodatečné prokazování kvalifikace 
  • hodnocení nabídek
 • Doručování a uveřejňování výzvy
  • obsah výzvy 
  • profil zadavatele 
  • stejný okruh zájemců
 • Součinnost při uzavírání smlouvy
 • Změny smlouvy
  • podstatné změny smlouvy 
  • nepodstatné změny smlouvy 
 • Diskuze a dotazy